Andrea Kozáková Bartoňková


KA HAIR STUDIO
Jungmannova 26
Brno-Královo pole

Tel: +420 541 245 320


WWW.KASTUDIO.CZ

MHD: linky 1,6,7 (zastávka Jungmannova)